De Hogere Raad voor Jiu Jitsu

Van De Walle Pascal 7de Dan Voorzitter
Van Gucht Joachim 4de Dan Ondervoorzitter
Burgelman Jos 9de Dan  
Verhamme Georges 8de Dan

  Federale training op zondag

Doelstelling

  
De Hogere Raad voor Jiu Jitsu probeert de verloedering van het Jiu Jitsu te stuiten door haar leden te informeren over de kwaliteit die op de markt beschikbaar is, zonder daar hoge financiŽle eisen tegenover te stellen. Zij wil een sterke halt toeroepen aan de commercialisatie en het winstbejag van sommige federaties, bestuurders en lesgevers. Jiu Jitsu in BelgiŽ is geen sport waarmee men in zijn levensonderhoud kan voorzien. Men moet dit dan ook niet proberen, en zeker niet op de rug van de beoefenaar. Jiu Jitsu mag geen kunst of sport zijn voor de gegoede burger alleen. 
Wat gebracht wordt moet in de eerste plaats van uitzonderlijke kwaliteit zijn, zonder het respect te verliezen voor de vele vormen die het Jitsu rijk is. Jiu Jitsu mag geen ongecontroleerde ordinaire gevechtssport zijn. Het moet een technisch hoogstaande verdedigings- en budokunst zijn, die beoefend wordt door een sportmens in lichaam en geest. Discipline en respect voor de medemens mogen geen ijdele begrippen zijn.
  

Werking

  
In tegenstelling tot diverse andere federaties bemoeit De Hogere Raad voor Jiu Jitsu zich niet met bestuurlijke aangelegenheden van de aangesloten clubs.
De Hogere Raad voor Jiu Jitsu heeft geen inzage in examens die in clubverband worden afgenomen. Wel eist ze van al haar lesgevers dat ze hun leden voldoende kunnen motiveren en begeleiden. Ze moeten hun leden laten evolueren evenredig met hun talent, zodat deze Jitsu kunnen brengen van zeer hoog niveau. Ze moeten zo het uiteindelijke doel, een Dan-graad,  kunnen bereiken.
De Raad behoudt zich het voorrecht alvorens een club te laten aansluiten en met het oog op het bereiken van een hoog niveau van jitsu, een onderzoek in te stellen omtrent de club in kwestie en haar lesgevers. Wanneer dit positief is zal de Raad fier zijn de club op te nemen in haar organisatie.
  

Contact

  
Clubs die belangstelling hebben voor aansluiting tot deze federatie kunnen contact opnemen met:
Burgelman Jos via info2 @ tenguryu.be (verwijderen spaties vooraleer mail-adres te gebruiken)
  

Het Dancollege

  
Burgelman Jos  9de Dan Voorzitter
Van De Walle Pascal  7de Dan Ondervoorzitter
Verhamme Georges 8de Dan
Buysse Danny 7de Dan
Herssens Geert 5de Dan
Van Gucht Joachim 4de Dan    
  

Werking

  
Het Dancollege neemt de Dangraden-examens af. Zij onderzoekt, controleert en bespreekt eveneens de aanvragen tot automatische graduatie alvorens ze eventueel toe te kennen. 
De collegeleden worden door hun onbetwistbare meesterschap en jarenlange ervaring bekwaam geacht om te oordelen over Jiu Jitsu in al haar aspecten. Zij zullen in eer en geweten objectief oordelen over het al dan niet toekennen van Dangraden. Ongebonden en onafhankelijk van welke invloed ook zullen zij souverein beslissen over de aan hen voorgestelde examinandi.
  

Informatiebrochure

  
Download de informatiebrochure. Installatie van Acrobat Reader is nooodzakelijk (bij voorkeur versie 6)