Spirit of the Samurai  

Yamabushi of 'Monniken die zich hadden teruggetrokken in de bergen' zijn aanhangers van een boedistische sekte uit de 10de eeuw. Zij volgden een filosofie die ontstond rond 700. Zij aanbaden niet één godheid, maar vooral de ontelbare hogere geesten van Shinto of Kami.


Iedere boom, iedere steen, iedere berg of rivier, zelf een dode kan Kami worden. Niet de zaak zelf, maar de geest ervan wordt vereerd. Alle Japanners, wie ze ook zijn, behoren tot Shinto; hoewel zij ook andere religies kunnen aanhangen. Shinto is een heel eenvoudige religie van eerbied voor de natuur. Het leven zelf wordt vereerd in al zijn vormen. Alle Japanse krijgskunsten steunen zwaar op deze Kami-filosofie.

Sommige Yamabushi oefenden zich in krijgskunsten om hun lichaam en geest te versterken.De volkse verbeeldingskracht wees hen soms magische krachten toe, zoals bijvoorbeeld de kunst van het vliegen. Vermoedelijk ligt dit bijgeloof aan de basis van de Tengu-legende in de Japanse folklore.

Tengu zijn mythologische wezens die zich in een vogel kunnen transformeren. Sommigen wezens hebben vleugels (Ko-tengu of 'kleine' tengu), anderen lijken op kraaien (Karasu-tengu), soms hebben ze een hele lange neus (Konsha-tengu).

De hoofd Tengu of Sojobo heeft een embleem met een waaier van zeven pluimen.  Ze waren ongeëvenaarde meesters in de krijgskunsten. De legende zegt ook dat zij hun kunst van het zwaardvechten leerden aan Minamoto no Yoshitsune (1159-1189). Hij is gekend als de beroemdste en heldhaftigste man in Japan, het prototype van alle Samurai.  

In 1872 werd hun filosofie officieel onderdrukt. Pogingen om ze opnieuw leven in te blazen zijn tot op heden volledig mislukt.

Zie ook Lexicon