De tegenstander overmeesteren met alle beschikbare middelen en met minimale kracht.

Leer de kracht van de tegenstander inschatten Leer die kracht tegen hemzelf gebruiken
Leer de aanval van de tegenstander inschatten Leer de tegenstander uit evenwicht brengen
Leer het moment van de aanval inschatten Leer de aanval ontwijken

 

Technieken zijn enkel doeltreffend mits "Mens Sane In Corpore Sanum"

Hefboomprincipes
Klemmen
Grepen
Wurgingen
Worpen
Immobilisaties
Afweertechnieken
Schoptechnieken
Slagtechnieken
Kennis van vitale punten om bewusteloosheid, verwondingen of zelfs de dood te kunnen toebrengen
Eerste Hulp Bij Ongeval

 

Het Principe van de Verdediging en de Zelfverdediging

Onafwendbaar geweld Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht!
De verdediging moet noodzakelijk zijn
Proportionele verdediging De verdediging moet evenredig zijn met het geweld.
Ga nooit verder dan nodig in je verdediging.
Ogenblikkelijk geweld De verdediging moet voor of tijdens de aanval gebeuren.
Wraak nemen achteraf is onwettig!
Onwettig geweld Een uitzondering is geweld gebruikt door politie tijdens de uitoefening van hun functie.
Personen verdedigen De aanval moet gericht zijn tegen personen!
Ondubbelzinnig geweld Is er echt sprake van geweld